Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej na stronie wszystkoociasteczkach.pl Zamknij
Dzisiaj jest: 8 grudnia 2022

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW IZBY 


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT 2018

Dnia 21 listopada 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które wybrało nowe Organy Izby na lata 2018-21. W głosowaniu tajnym wybrano Radę a w jawnym Komisję Rewizyjną i Rozjemczą. Prezes Zarządu został wybrany bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie, natomiast pozostałych członków Zarządu wybrała Rada Izby spośród kandydatów przedstawionych przez Prezesa.


Prezydia wybieralnych Organów Izby w kadencji 2018-21 przedstawiają się następująco:
Prezes Zarządu — Stefan Kamiński.
Wiceprezes Zarządu — Jarosław Tworóg.

Przewodnicząca Rady Izby — Dominika Bettman.
Wiceprzewodniczący Rady Izby — Marek Gondzio.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej — Wojciech Gawęda.
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej — Przemysław Jurgiel-Żyła.

Przewodniczący Komisji Rozjemczej — Robert Uklański.
Wiceprzewodniczący Komisji Rozjemczej — Maciej Pabisiak.

 wyniki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2018 roku 


Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby rozstrzygającą o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów statutowych.

Członkowie Izby uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu poprzez osoby fizyczne będące ich reprezentantami lub pełnomocnikami.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, nie później jednak niż 30 czerwca.
 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

  1. uchwalanie wieloletnich kierunków i programów działania Izby oraz ocena ich realizacji;
  2. wybór i odwołanie w głosowaniu tajnym członków Rady, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej;
  3. wybór i odwołanie w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu Izby;
  4. udzielanie absolutorium Radzie i Zarządowi Izby na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  5. zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej;
  6. uchwalanie Statutu i jego zmian;
  7. rozpatrywanie odwołań od decyzji innych organów Izby, w przypadkach wskazanych w Statucie;
  8. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

 

NASI CZŁONKOWIE