Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej na stronie wszystkoociasteczkach.pl Zamknij
Dzisiaj jest: 20 października 2020

Miło nam poinformować, że w dniu 08 grudnia 2014 roku o godz. 13:55 złożyliśmy w Narodowym Centrum Bań i Rozwoju opracowany przez naszą Izbę dokument:

"Studium wykonalności programu sektorowego "IUSER" Inteligentne Urządzenia i Systemy Energetyki Rozproszonej"

Tym samym zakończyliśmy pierwszy etap prac związany z ustanowieniem programu sektorowego. Przygotowane studium wykonalności będzie teraz analizowane przez NCBiR. Z dostępnych nam informacji wiemy, że także inne sektory złożyły podobne dokumenty. Są to: 

  1. Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa.
  2. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa. 
  3. PIOT — Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego. 
  4. Polski Komitet Energii Elektrycznej.
  5. Stowarzyszenie Małych i Średnich Firm Innowacyjnych sektora Life Science Polish Biotech Association.
  6. Polskie Okna i Drzwi Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów.
  7. Polska Izba Przemysłu Chemicznego. 
  8. Krajowa Izba Gospodarki Cyfrowej DigiCom.
  9. Fundacja Bezpieczna Energia.

NCBiR oceni przygotowane dokumenty i wybierze organizacje oraz sektory, którym dofinansuje badania nad nowoczesnymi technologiami.Celem złożonego przez nas Studium wykonalności jest ustanowienie, dla przedsiębiorstw sektora ICT, programu sektorowego zatytułowanego „Inteligentne Urządzenia i Systemy Energetyki Rozproszonej” i nadanie mu akronimu IUSER. Pod pojęciem generacji rozproszonej rozumiemy generację w jednostkach o mocy poniżej 1MWe. Energetyka rozproszona to całość techniki niezbędnej do produkcji urządzeń i realizacji systemów instalacji prosumenckich (o mocy do 40kWe) i w małych przedsiębiorstwach (o mocy do 1MWe) wraz z infrastrukturą sieci domowej (ISD) oraz urządzeniami do niej podłączonymi. Przez sieć domową należy rozumieć również sieć budynkową. Urządzenia i systemy energetyki rozproszonej stanowią grupy produktów służących generacji, magazynowaniu i zarządzaniu energią na poziomie budynku.

Na obecnym poziomie techniki głównym obszarem rozwoju technicznego i technologicznego w tej grupie produktów są urządzenia elektroniczne, energo - elektroniczne i teleinformatyczne obejmujące sprzęt, sieci i oprogramowanie. Systemy teleinformatyczne i podzespoły automatyki budynkowej stanowią jednocześnie elementy bilansujące, zarządzające interakcją z sieciami zewnętrznymi energetycznymi i teleinformatycznymi. Ich funkcje polegają na realizacji różnych scenariuszy podnoszenia efektywności energetycznej, profilowanych automatycznie lub przez użytkownika końcowego, zarówno bezpośrednio jak i za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej.

Tytuł programu wskazuje grupy produktowe, których rozwijaniem zainteresowane są przedsiębiorstwa przemysłu ICT, w szczególności będące członkami naszej Izby.
Tytuł programu IUSER wskazuje, że rozwój przemysłu ICT daje możliwość zastosowania nowych rozwiązań technicznych do realizacji produktów i usług służących generacji i magazynowaniu energii. Rozwój produktów i sieci typu „Smart” i zarządzaniu energią przejawia się w gwałtownej konwergencji technik komunikacji elektronicznej z sieciami infrastruktury krytycznej, a w szczególności z sieciami energetycznymi.

Postulat ustanowienia programu IUSER jest zgodny ze strategią naszej Izby, zakładającą celowość budowy krajowej specjalizacji przemysłowej w zakreślonej w tytule grupie produktów, systemów i usług.
Opracowany i złożony w NCBiR Postulat ustanowienia programu IUSER jest również silnym sygnałem, że
 przedsiębiorcy oczekują od organów i agencji rządowych koncentracji środków przeznaczonych na innowacyjność w takim stopniu, aby wystarczyły one na opracowanie i skierowanie do komercjalizacji produktów i usług zdolnych do konkurencji globalnej.

naszym zdaniem krajowy przemysł ICT ma możliwość włączenia się w główny nurt postępu technicznego gospodarki globalnej. Zakładamy, że wsparcie projektów B+R w ramach IUSER będzie na tyle skoncentrowane na wskazanych w tytule grupach produktów, że ustanowiony zostanie mocny priorytet na wsparcie produkcji i usług we wskazanym obszarze.

W wyniku konsultacji z przedsiębiorcami z sektora ICT zebraliśmy prawie 100 projektów, z których wynika, że budżet projektu sektorowego powinien wynosić ok. 3,3 mld zł. Strukturę zaproponowanego budżetu pokazujemy w tabeli poniżej.

 

L.p.

Grupy tematów badawczych

Wartość projektów  (mln zł)

1

Systemy sterowania zasobnikami i magazynowaniem energii

750

2

Sterowanie generacją rozproszoną

360

3

Metody i systemy podnoszenia efektywności energetycznej

545

4

Budowa infrastruktury dla usług M2M i Internetu Rzeczy

600

5

Opracowanie ram bezpieczeństwa informatycznego urządzeń i oprogramowania inteligentnych sieci energetycznych

900

6

Opracowanie ram standaryzacyjnych dla interoperacyjności i wymienności

150

 

RAZEM

3 305

 

Mamy nadzieję, że podczas VIII Forum Gospodarczego TIME, które jest planowane w dniu 9 marca 2015 roku, będziemy mogli ogłosić ustanowienie przez Radę NCBiR takiego programu.

W dalszym ciągu oczekujemy (od tych, którzy ich jeszcze nie złożyli) na Karty Informacyjne Przedsiębiorstw oraz Karty Informacyjne Projektów. Formularze mogą Państwo znaleźć <tutaj>.

 

NASI CZŁONKOWIE