Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej na stronie wszystkoociasteczkach.pl Zamknij
Dzisiaj jest: 25 września 2023

 

Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SPAE) powstała 7 stycznia 2016 roku.

Sekcję założyło 6 firm - członków KIGEiT.

Członkami sekcji są pomioty prowadzące działalność badawczą, rozwojową, produkcyjną (w tym firmy z grupy kapitałowej), usługową, normalizacyjną lub certyfikacyjną w zakresie aparatury elektrycznej.
Do podstawowych zadań SPAE KIGEiT należy:

Proponowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu identyfikowanie i eliminowanie niebezpiecznych lub niezgodnych z normami i przepisami prawa produktów i systemów z zakresu aparatury elektrycznej, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, towarów, mienia lub gospodarki krajowej, a także dla środowiska. Współpraca z właściwymi organami w ramach tych inicjatyw.

Wspieranie oraz implementowanie na terenie Polski wybranych europejskich inicjatyw, co do których istnieje konsensus członków sekcji; jedną z takich inicjatyw jest Market Surveillance Support Initiative (MSSI).

Reprezentowanie i ochrona interesów członków Sekcji względem osób trzecich, w tym w szczególności wobec organów ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej, jak i branżowych organizacji międzynarodowych, a także Unii Europejskiej.

Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.

Główne zagadnienia, którymi zajmuje się SPAE KIGEiT to:

Monitorowanie rynku w obszarze produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej, elektrotechnicznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia.

Badanie zgodności produktów i systemów, do których zachodzi podejrzenie ich niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa i branżowymi normami technicznymi.

Informowanie właściwych organów nadzoru rynku i uczestników rynku o produktach, co do których zachodzi podejrzenie ich niezgodności, jak też podejmowanie współpracy z tymi organami w ramach prowadzonych przez nie postępowań.

Zwalczanie obrotu rynkowego produktami niebezpiecznymi lub niezgodnymi. 

Współdziałanie w obszarze regulacji i wdrażania obowiązujących branżowych norm technicznych i prawa ochrony konkurencji w zakresie wytwarzania, testowania, sprzedaży, stosowania i dystrybucji rozpatrywanych produktów i systemów.

Do głównych problemów z jakimi spotykają się firmy z tej branży zaliczono:

Obecność na rynku detalicznym, hurtowym, internetowym oraz projektowym aparatów z zakresu: ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przepięciowej, aparatury zabezpieczającej, kontrolnej i sterującej, które nie spełniają wymogów technicznych i deklarowanych parametrów definiujących.

Wypieranie z rynku produktów bezpiecznych i pełnowartościowych poprzez nieuczciwą konkurencję.

Rozproszenie inicjatyw w tym zakresie.

Zastosowanie produktów nienormatywnych niesie za sobą zagrożenie dla zdrowia i mienia użytkowników.

 Celem Izby jest koordynacja i wsparcie działań podmiotów działających na rynku elektrotechnicznym w celu:

Współtworzenia i wdrażania obowiązujących branżowych norm technicznych i prawa ochrony konkurencji w zakresie wytwarzania, testowania, sprzedaży, stosowania i dystrybucji produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej, elektrotechnicznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia.

Przestrzegania obowiązujących branżowych norm technicznych i prawa ochrony konkurencji w zakresie wytwarzania, testowania,  sprzedaży. stosowania i dystrybucji produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej, elektrotechnicznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia.

Monitorowania rynku w obszarze produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej, elektrotechnicznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia, w zakresie bezpieczeństwa  użytkowania tych produktów i systemów (dla osób, towarów, mienia, gospodarki krajowej i środowiska) oraz ich zgodności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i branżowymi normami technicznymi. 

Zwalczania obrotu rynkowego produktami niebezpiecznymi lub niezgodnym. 

Współdziałania na szczeblu ogólnopolskim i  ogólnoeuropejskim oraz udzielanie wsparcia organom nadzoru rynku w zakresie wykonywania ich zadań.

Zachęcania swoich członków, do uczestnictwa w działaniach Sekcji SPAE KIGEiT


Co to jest MSSI (Market Surveillance Support Initiative)?

Wytwórcy produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia, zlokalizowani w Europe oraz ich ogólnoeuropejskie (ORGALIME, CAPIEL, CECAPI) i krajowe organizacje branżowe, a także akredytowane europejskie organy oceny zgodności postanowiły połączyć siły, aby działać proaktywnie celem monitorowania rynku w obszarze ww. produktów i systemów.  Podmioty te podejmą stosowne działania poprzez informowanie właściwych organów nadzoru rynku o produktach, co, do których zachodzi podejrzenie ich niezgodności z normami i wymaganiami, jak też podejmą współpracę z tymi organami w ramach prowadzonych przez nie postępowań. Działania te mają na celu pomóc lokalnym władzom w każdym europejskim kraju oraz asygnowanym organom do nadzoru i monitorowania rynku, w zapewnieniu:

bezpieczeństwa klientom oraz

uczciwej konkurencji.

Obecni uczestnicy inicjatywy na rynku europejskim, to:

7 aktywnie zaangażowanych firm: ABB, Benedict, Eaton, Hager, Legrand, Siemens, Schneider Electric, które zapraszają również innych uczestników rynku do przyłączenia się do ww. inicjatywy,

ogólnoeuropejskie i krajowe organizacje branżowe (między innymi Gimelec, ZVEI, AFME, GAMBICA, BEAMA, ANIE),

akredytowane europejskie organy oceny zgodności (między innymi LCIE Bureau Veritas, VDE, AENOR, UL).

Inicjatywa jest aktywnie wdrażana we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, a we Włoszech i w Polsce jest w fazie początkowej.

Oficjalny przedstawienie inicjatywy: 14.02.2016r na targach Light & Building w Niemczech.

Więcej informacji można znaleźć w Statucie MSSI <tutaj>. 

 

 

NASI CZŁONKOWIE