Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej na stronie wszystkoociasteczkach.pl Zamknij
Dzisiaj jest: 24 września 2023

Sekcja Inteligentnych Sieci - Smart Grids Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SIS-SG) powstała 8 kwietnia 2011 roku.

Sekcję założyło 29 firm - członków KIGEiT.

Członkami sekcji są pomioty prowadzące działalność badawczą, produkcyjną lub usługową w dziedzinie elektroniki, informatyki, teleinformatyki lub automatyki przemysłowej mającą zastosowanie w inteligentnych sieciach – Smart Grids. 

Do podstawowych zadań SIS-SG KIGEiT należy:

Wspieranie inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do budowy energetyki rozproszonej i sieci inteligentnych z uwzględnieniem mikroźródeł poprzez zniesienie ograniczeń w zakresie instalacji kluczowych elementów inteligentnych sieci (Smart Grids), a w szczególności sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych i wodnych;

Promocja nowoczesnych rozwiązań technicznych, spośród wymienionych w pkt. 1, w szczególności krajowych;

Reprezentowanie i ochrona interesów członków sekcji względem osób trzecich, w tym w szczególności wobec organów ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej jak i branżowych organizacji międzynarodowych, a także Unii Europejskiej;

Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.

Główne zagadnienia, którymi zajmuje się SIS-SG KIGEiT to:

Zmiana Prawa energetycznego;

Uczestnictwo w transpozycji dyrektyw III pakietu energetycznego UE;

Działania na rzecz rozwoju rynku produktów energetyki rozproszonej w Polsce;

Integracja firm zainteresowanych wdrożeniem koncepcji Smart Grids w Polsce;

Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie roli ICT dla poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.
 

Do głównych problemów z jakimi spotykają się firmy z tej branży zaliczono:

Brak rozwiązań prawnych i organizacyjnych zachęcających do instalowania rozproszonych źródeł energii;

Niska świadomość społeczna znaczenia energetyki rozproszonej w redukcji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych;

Rozproszenie inicjatyw w tym zakresie.


Powyższe problemy powodują, że rynek odnawialnych źródeł energii rozwija się bardzo powoli i chaotycznie.

Izba dostrzegając krajowy potencjał sektora ICT oraz producentów urządzeń i podzespołów mających zastosowanie w inteligentnych sieciach energetycznych (baterie słoneczne, ogniwa paliwowe, wiatraki, automatyka sterująca itp.) podejmuje szeroko zakrojone działania na rzecz wdrożenia sieci inteligentnych (Smart Grids) w Polsce. W pierwszym etapie skupimy się na przygotowaniu i promocji odpowiednich ram prawnych wynikających z implementacji III Pakietu energetycznego do krajowego systemu prawnego. Nowe Prawo energetyczne przede wszystkim powinno znieść wszystkie ograniczenia w zakresie instalacji kluczowych elementów sieci inteligentnej a w szczególności inteligentnych liczników i odnawialnych źródeł energii.

Celem Izby jest koordynacja działań podmiotów działających na rynku energetycznym w celu:

zapewnienia właściwego udziału branży ICT w budowie AMI (Advanced Measurement Infrastructure),

rozwijania produkcji krajowej na potrzeby Smart Grids (nowa polska specjalność produkcyjna w sektorze elektronicznym),

otwarcia rynku energetycznego dla nowych podmiotów, a zwłaszcza:

producentów standardowego sprzętu i oprogramowania,

operatorów nowych systemów teleinformatycznych,

operatorów nowych usług,

integratorów systemów.

Sekcja tworzy zespoły i grupy problemowe do rozwiązywania konkretnych zagadnień, które zarząd sekcji uznał za ważne dla swoich członków. Sekcja przygotowuje stanowiska dla Zarządu KIGEiT. Sekcja i jej grupy robocze przyjmują stonowiska kierując się specjalnym Regulaminem (57 kB).

Członkiem Sekcji może stać się podmiot będący członkiem KIGEiT, spełniający wymogi stawiane przez Regulamin SIS-SG KIGEiT (63 kB) . Więcej informacji, o tym jak zapisać się do sekcji znajdą Państwo w zakładce "Zapisz się do sekcji" .

____________________________

Co to jest Smart Grid?

Inteligentne sieci (tzw. smart grids) to sieci, które zarządzane będą przy wykorzystaniu nowoczesnych technik telekomunikacyjnych i informatycznych (ICT). Pozwolą zapewnić odpowiednią jakość dostaw dając z jednej strony odbiorcom informacje pozwalające na racjonalizację zużycia energii, a z drugiej strony - wyposażą operatorów systemów w potrzebne i aktualne dane, które umożliwią odpowiednie zabezpieczenie systemu.
Budowa inteligentnych sieci jest jedną z form wypełnienia wymagań wobec rynku - poprawia efektywność nie tylko finalnego wykorzystania energii, ale i efektywność całego sektora energetycznego. Smart grid wpływa na zwiększenie konkurencyjności gospodarki, minimalizuje zagrożenie awariami, dostosowuje sieć do oczekiwań odbiorców (w tym wymagań e-mobilności), a także stymuluje rozwój energetyki odnawialnej <więcej>. 

 

NASI CZŁONKOWIE