Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej na stronie wszystkoociasteczkach.pl Zamknij
Dzisiaj jest: 28 marca 2020
30 września 2016
Ruszył konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego "IUSER”

Dnia 29 września 2016 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło oficjalnie nabór wniosków do Konkursu nr 7 w ramach Programu sektorowego „IUSER”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 r.

Głównym celem Programu Sektorowego IUSER jest zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej sektora producentów inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozsianej (IUSER) w perspektywie roku 2023. Program sektorowy IUSER został zainicjowany przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) oraz Platformę IUSER. W grudniu 2014 roku, złożyliśmy do NCBiR studium wykonalności programu sektorowego, będące jednocześnie wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego IUSER. Dzisiaj możemy powiedzieć, że nasze działania zostały sfinalizowane. 

Cele szczegółowe programu IUSER to:
 • wzrost zaangażowania przedsiębiorstw w prace badawczo-rozwojowe prowadzone w sektorze producentów inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozsianej;
 • zwiększenie liczby innowacyjnych produktów i procesów oraz ich wdrożeń w sektorze;
 • wsparcie procesów rozwoju i implementacji  technologii dedykowanych branży energetyki rozsianej oraz inteligentnych sieci elektroenergetycznych klasy Smart Grid;
 • poprawa efektywności energetycznej gospodarki w oparciu o produkty i procesy opracowywane w ramach programu.
Obszary badawcze, na których skupiać się będą działania Programu Sektorowego IUSER to:
 • magazynowanie energii w systemach użytkowników końcowych;
 • sterowanie generacją i energią w układach rozsianych użytkowników końcowych;
 • technologie w obszarze systemów i urządzeń zwiększania efektywności energetycznej;
 • rozwój technologii dla konstrukcji urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) dla realizacji usług M2M;
 • rozwój systemów, urządzeń i oprogramowania dla bezpieczeństwa sieci infrastruktury krytycznej.
Szczegółową Agendę Badawczą znajdą Państwo <tutaj>. Nad agendą badawczą, obszarami tematycznymi poszczególnych konkursów, harmonogramem i budżetem konkursów oraz wdrażaniem i koordynacją Programu Sektorowego IUSER czuwa 7-osobowy Komitet Sterujący. KIGEiT delegowała do składu Komitetu Sterującego 3 przedstawicieli: dr. Krzysztofa Hellera, mgr. inż. Pawła Pisarczyka oraz dr. inż. Jarosława Tworoga. Pełny skład Komitetu Sterującego wraz z zadaniami znajdą Państwo <tutaj>. 
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach I konkursu IUSER to 125 mln złBeneficjentami Programu mogą być przedsiębiorcy lub konsorcja składające się z przedsiębiorców.

W dniu 29 września 2016 roku została uruchomiona strona internetowa dla tego konkursu, na której znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje tzn.: 
 1. Zasady konkursu, w tym: Ogłoszenie o konkursieRegulamin Przeprowadzania KonkursuZakres tematyczny konkursuKryteria wyboru projektówPrzewodnik kwalifikowalności - Ogólne zasadyPrzewodnik kwalifikowalności - Katalog kosztów kwalifikowanychPrzewodnik kwalifikowalności - Katalog kosztów niekwalifikowanychPrzewodnik kwalifikowalności - Zasada konkurencyjnościWykaz Krajowych inteligentnych specjalizacjiZakres minimalny umowy konsorcjumRozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR.
 2. Wniosek o dofinansowanie projektu, w tym: Wzór wniosku o dofinansowanieInstrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanieSytuację finansową przedsiębiorcyOświadczenie o braku powiązańWzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie ITInformacje na potrzeby ewaluacji.
 3. Dokumenty wymagane od Konsorcjanta, w tym: Sytuacja finansowa przedsiębiorcyOświadczenie KonsorcjantaInformacje na potrzeby ewaluacji.
 4. Umowa o dofinansowanie, w tym: Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego samodzielnieWzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego w ramach konsorcjumLista dokumentów niezbędnych do podpisania umowyWzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiskaWzór deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.
 5. Dokumenty dodatkowe, w tym: Program Operacyjny Inteligentny RozwójSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIRUstawa wdrożeniowaRozporządzenie KE nr 651/2014Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303/2013 z 17.12.2013 r.Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301/2013 z dnia 17.12.2013 r.Dyrektywa 2003/87/WEWspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicjeWykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A)Komunikat  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2016 r. o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismachKlasyfikacja MAEPoziomy gotowości technologicznejPoradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP.

Zostały także uruchomione specjalne adresy poczty elektronicznej oraz numery telefonów, na które można kierować pytania dotyczące naboru wniosków:
 1. W zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) - adres e-mail: iuser-finanse@ncbr.gov.pl.
 2. W zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach, innych niż finansowe) - adres e-mail: iuser@ncbr.gov.pl oraz pod numerami telefonów: + 48 (22) 3907267, + 48 (22) 3907448.
 3. Osoby do kontaktu ze strony NCBiR:

Nasza Izba wnioskowała o budżet programu sektorowego IUSER w wysokości 1,96 mld zł, z tego dofinansowanie ma wynieść 980 mln złPierwsze etap tzw. pilotażowy będzie trwał dwa lata i ma objąć dwie edycje konkursu. Pierwsza edycja to ta, o której piszemy w niniejszej wiadomości, druga ma być ogłoszona w 2017 roku. Wnioskowaliśmy o dofinansowanie I edycji konkursu na 125 mln zł a całego programu pilotażowego na 275 mln zł. Po okresie pilotażowym, zostanie przeprowadzona jego ewaluacja mająca na celu zweryfikowanie, czy założenia programu zostały prawidłowo przygotowane, czy deklarowane finansowe zaangażowanie przemysłu jest na oczekiwanym poziomie oraz, czy efekty jakie miał przynieść, rzeczywiście zaczęły się pojawiać. 
NCBiR planuje zorganizować dzień informacyjny o programie IUSER na początku listopada 206 roku.
Nasza Izba planuje zorganizować w październiku 2016 roku warsztaty, podczas których omówimy jak przygotować się do składania wniosków oraz stworzymy możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami oraz pomożemy w budowaniu potencjalnych konsorcjów. O terminie i miejscu takich warsztatów poinformujemy Państwa w osobnej korespondencji.
NASI CZŁONKOWIE