Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej na stronie wszystkoociasteczkach.pl Zamknij
Dzisiaj jest: 30 marca 2023

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji wraz z Parterem Projektu - Powiatem Gostynińskim rozpoczęła 1 października 2017r. realizację projektu „Działając wspólnie” (umowa nr RPMA.10.03.01-14-7153/16) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

podniesienie zdolności do zatrudnienia 120 uczniów z Zespołu Szkół im Marii Skłodowskiej - Curie i 100 uczniów z GCE w Gostyninie (woj.mazowieckie) w okresie realizacji projektu tj. 1.10.2017 do 30.09.2019 poprzez:

a)zajęcia dodatkowe specjalistyczne z IPC, z języka angielskiego technicznego,matematyki technicznej,z zakresu energooszczędnego budownictwa,wykorzystania ICT w handlu,innowacyjnych systemów bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych,ekologicznych źródeł mechaniki pojazdów samochodowych w oparciu o ekologiczne źródła napędu,wykorzystania ICT w promocji zdrowia i wspomagania procesów organizacji i planowania zdrowego żywienia,we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły, 

b)warsztaty zwiększające kompetencje miękkie uczestników niezbędne na rynku pracy,

c)staże zawodowe

d)wyposażenie pracowni dla zawodów szkolnictwa zawodowego w sprzęt dydaktyczny.

CEL SZCZEGÓŁOWY PROJEKTU:

1)Nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu nowoczesnej elektroniki (IPC) potwierdzonych certyfikatami przez 90 uczniów.

2)Zwiększenie kompetencji zawodowych,osobistych i społecznych zwiększających szanse na uzyskanie zatrudnienia 220ucz.(81K).

3)Poprawa jakości,efektywności i atrakcyjności nauczania w szkołach poprzez doposażenie bazy dydaktycznej.

Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika pomiaru celu szczegółowego RPO WM:

1)wykorzystania przez szkołę w pracowniach zawodowych doposażenia do kształcenia zawodowego 

2)udział 180 uczniów w stażach zawodowych w firmach woj.mazowieckiego.

3)objęcie wsparciem projektowym 220 uczniów 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE O PROJEKCIE:

Realizacja projektu: 1.01.2013 – 31.12.2014,

Całkowity budżet: 1 946 307,12

Wkłąd UE: 1 557 045,70

Koordynator: KIGEiT, http://www.kigeit.org.pl.pl

 

BIURO PROJEKTU:

Krajowa Izba Gospodarcza
Elektroniki i Telekomunikacji
Stępińska 22/30

00-739 Warszawa

 

 

NASI CZŁONKOWIE