Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej na stronie wszystkoociasteczkach.pl Zamknij
Dzisiaj jest: 24 września 2023

Komitet Gospodarki Innowacyjnej

W zakresie działania Komitetu leży:

Wspieranie realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-20015 ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i wspierania rozwiązań innowacyjnych w gospodarce. Promowanie nowoczesnych, innowacyjnych technologii oraz wspieranie nowoczesnych rozwiązań z zakresu ICT na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.    

Wspieranie rządu RP na rzecz efektywnego wykorzystania funduszy UE przeznaczonych na innowacyjną gospodarkę, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów oraz informatyzację gospodarki i administracji, z uwzględnieniem interesów członków KIGEiT.
Wspieranie i reprezentowanie interesów Członków KIGEiT, w dziedzinie gospodarki innowacyjnej i nowych technologii, w szczególności wobec organów państwowych, samorządowych, organów administracji UE oraz innych instytucji i organizacji.

Opiniowanie projektów ustaw, które mogą wpłynąć na działalność gospodarczą członków Izby.
Przygotowywanie projektów ustaw i ich nowelizacji, przygotowywanie oraz prezentowanie opinii i ekspertyz w dziedzinie polityki gospodarczej Państwa w zakresie innowacyjności.

Wyszukiwanie i doradztwo w zakresie finansowania działalności innowacyjnej ze źródeł UE i Banku Światowego dzięki funduszom „private equity” i giełdzie.
Wykorzystywanie funduszy UE w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii, opiniowanie i tworzenie projektów do dofinansowania z funduszy UE.
 Organizację konferencji, seminariów, warsztatów wspierających działania i rozwiązania proinnowacyjne w zakresie działalności gospodarczej członków KIGEiT.

Priorytetowymi zadaniami do wykonania są:

Wykorzystanie unijnego Programu „Galileo” dla członków KIGEIT – komercyjne zastosowania systemu nawigacji satelitarnej w Polsce.

Stworzenie grupy roboczej zainteresowanych firm, nawiązanie współpracy z Kongresem Drogowym i European Road Federation.

Switch-off (wyłączenie emisji TV analogowej do 2012 r.) i cyfryzacja emisji.

Działania edukacyjne (sektor administracji i decydentów), przedstawienie korzyści i zagrożeń, nowe możliwości biznesowe dla firm członkowskich.

Stworzenie grupy roboczej firm zainteresowanych lobbingiem na rzecz korzystnych rozwiązań i wsparcia dla polskich firm.

Podatek VAT w usługach finansowych.

Lobbing na rzecz VAT w usługach finansowych (głównie oprogramowanie).

Stworzenie grupy roboczej. Inicjator: IBM.

Aktywizacja transferu technologii ze sfery nauki do biznesu (parki i platformy technologiczne).

Nawiązanie współpracy z KPK, Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. ARTEMIS Program Joint Technology Initiative (UE) – inicjatywa Artemis dla branży lotniczej i jej wykorzystanie przez polskie firmy. Organizacja konferencji przedstawiającej Joint Technology Initiative (3 mld euro) we wrześniu 2007 r. wspólnie z KPK i Min. Gospodarki.
Rozwój innowacyjnych usług dla MSP (umożliwianie załatwiania większej liczby spraw przez Internet, promowanie modelu „software as a service”. Stworzenie grupy roboczej, nawiązanie współpracy z PARP i MG, aplikowanie o dofinansowanie z UE.

W skład komitetu wchodzą następujące osoby:
Anna Katarzyna Nietyksza — Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego — Przewodniczaca.

Krzysztof Gerant — Alcatel-Lucent Polska S.A. — Wiceprzewodniczacy.

Paweł Stelmaszczyk — EFICOM S.A.

Krzysztof Chełpiński — KIGEiT.

Robert Uklański — IRE sp. z o.o

Stefan Kamiński — KIGEiT.

Tomasz Maciszewski — NETIA SA.

Jarosław Kowalski — Novell Polska sp. z o.o.

Nina Brynczak — NXP Semiconductors Poland sp. z o.o.

Marek Gonera — Instytut Tele- i Radiotechniczny

Konrad Idzik — UBiK Business Consulting sp. z o.o

NASI CZŁONKOWIE