Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej na stronie wszystkoociasteczkach.pl Zamknij
Dzisiaj jest: 24 września 2023

KOMISJA REWIZYJNA


Członkowie Komisji Rewizyjnej. 

Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT z dnia 21 listopada 2018 r. w kadencji 2018-21 Komisja liczy 5 członków.


I posiedzenie Komisji Rewizyjnej 

I posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 21 listopada 2018 r. w przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGEiT bezpośrednio po zakończeniu wyborów. Zgodnie ze Statutem przedmiotem I posiedzenia Komisji były wybory Prezydium (Przewodniczący i Wiceprzewodniczący). 


Komisja Rewizyjna KIGEiT jest powołana do prowadzenia bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a w szczególności gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji budżetu KIGEiT oraz zgodności wydatków z działalnością statutową. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola realizacji uchwał organów Izby;

 2. kontrola zarządzania majątkiem Izby;

 3. kontrola działalności gospodarczej Izby;

 4. przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a zwłaszcza jej gospodarki finansowej;

 5. badanie dokumentów rachunkowych i zgodności wydatków z planem finansowym Izby;

 6. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu i Radzie wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności;

 7. wybór biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego;

 8. weryfikacja bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych składników rocznego sprawozdania finansowego Izby i przedstawianie Radzie opinii o sprawozdaniu finansowym;

 9. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności wraz z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium Radzie i Zarządowi Izby;

 10. wystąpienie do Zgromadzenia o odwołanie Prezesa;

 11. wnioskowanie do Rady Izby o odwołanie członka Zarządu;

 12. występowanie do Walnego Zgromadzenia o rozwiązanie Izby.

 

NASI CZŁONKOWIE