Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej na stronie wszystkoociasteczkach.pl Zamknij
Dzisiaj jest: 11 lipca 2020

           A  R  C  H  I  W  U  M      I  N  F  O  R  M  A  C  J  I      O       W  Ł  A  D  Z  A  C  H       I  Z  B  Y         

     KADENCJA 2006-2009                  
 

Walne Zgromadzenia

 Rada Izby

Zarząd Izby

 Komisja Rewizyjna

 Komisja Rozjemcza

 
 

KOMISJA REWIZYJNA - LATA 2006-2009


IX posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

IX posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 28 maja 2009 r. w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja zaakceptowała sprawozdanie z działalności Zarządu, sekcji i komitetów za rok 2007. Komisja upoważniła Prezydium do złożenia tych opinii Radzie na posiedzeniu 15 czerwca 2009 r. i Walnym Zgromadzeniu 16 czerwca 2009 r. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 21 października 2009 roku.


VIII posiedzenie Komisji Rewizyjnej

VIII posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 21 kwietnia 2009 r. w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja zaakceptowała bilans, rachunek zysków i strat Izby za 2008 r. oraz upoważniła Prezydium Komisji do złożenia Radzie i Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania wraz z wnioskiem, aby cały wypracowany zysk przeznaczyć na cele statutowe Izby. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 19 maja 2009 roku.


VII posiedzenie Komisji Rewizyjnej

VII posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 21 listopada 2008 r. w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja oceniła pozytywnie przedstawione przez Prezesa Zarządu Izby projekty planu działania Izby i Zarządu oraz projekt budżetu Izby na rok 2009. Komisja upoważniła Prezydium do złożenia tych opinii Radzie na posiedzeniu 10 grudnia 2008 r. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 22 kwietnia 2009 roku. 


VI posiedzenie Komisji Rewizyjnej

VI posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 28 maja 2008 r. w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja oceniła pozytywnie przedstawione przez Prezesa Zarządu Izby sprawozdanie z działalności Zarządu, sekcji i komitetów za rok 2007. Komisja upoważniła Prezydium do złożenia tych opinii Radzie na posiedzeniu 18 czerwca 2008 r. i Walnym Zgromadzeniu 19 czerwca 2008 r. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 26 listopada 2008 roku.


V posiedzenie Komisji Rewizyjnej

V posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 16 kwietnia 2008 r. w siedzibie KIGEiT w Warszawie.Komisja zaakceptowała bilans, rachunek zysków i strat Izby za 2007 r. oraz upoważniła Prezydium Komisji do złożenia Radzie i Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania wraz z wnioskiem, aby cały wypracowany zysk przeznaczyć na cele statutowe Izby. Komisja zapoznała się następnie ze sprawozdaniem Komisji Statutowo-Regulaminowej KIGEiT i wprowadziła zmiany w swoim regulaminie. Komisja przyjęła również sprawozdanie Prezesa Zarządu z uroczystych obchodów 15-lecia KIGEiT i rozliczenie funduszu celowego. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 28 maja 2008 roku.


IV posiedzenie Komisji Rewizyjnej

IV posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 29 listopada 2007 r. w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja oceniła pozytywnie przedstawione przez Prezesa Zarządu Izby projekty planu działania Izby i Zarządu oraz projekt budżetu Izby na rok 2008. Komisja upoważniła Prezydium do złożenia tych opinii Radzie na posiedzeniu 5 grudnia 2007 r. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 16 kwietnia 2008 roku.


III posiedzenie Komisji Rewizyjnej

III posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 29 maja 2007 r. w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja zaakceptowała bilans, rachunek zysków i strat Izby za 2006 r. oraz upoważniła Przewodniczącą Komisji do złożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania wraz z wnioskiem aby cały wypracowany zysk przeznaczyć na cele statutowe Izby. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 29 listopada 2007 roku.


II posiedzenie Komisji Rewizyjnej

II posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 7 lutego 2007 r. w siedzibie firmy Philips Polska w Warszawie. Komisja przyjęła swój regulamin pracy, zapoznała się z rezultatami II posiedzenia Rady Izby i ustaliła kalendarz posiedzeń do końca 2007 roku.


I posiedzenie Komisji Rewizyjnej

I posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 25 listopada 2006 r. w przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGEiT bezpośrednio po zakończeniu wyborów. Zgodnie ze Statutem przedmiotem I posiedzenia Komisji były wybory Prezydium (Przewodniczący i Wiceprzewodniczący).


Członkowie Komisji Rewizyjnej

Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT z dnia 25 listopada 2006 r. w kadencji 2006-2009 Komisja liczy 5 członków


Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna KIGEiT jest powołana do prowadzenia bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a w szczególności gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji budżetu KIGEiT oraz zgodności wydatków z działalnością statutową. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola realizacji uchwał organów Izby;

 2. kontrola zarządzania majątkiem Izby;

 3. kontrola działalności gospodarczej Izby;

 4. przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a zwłaszcza jej gospodarki finansowej;

 5. badanie dokumentów rachunkowych i zgodności wydatków z planem finansowym Izby;

 6. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu i Radzie wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności;

 7. wybór biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego;

 8. weryfikacja bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych składników rocznego sprawozdania finansowego Izby i przedstawianie Radzie opinii o sprawozdaniu finansowym;

 9. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności wraz z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium Radzie i Zarządowi Izby;

 10. wystąpienie do Zgromadzenia o odwołanie Prezesa;

 11. wnioskowanie do Rady Izby o odwołanie członka Zarządu;

 12. występowanie do Walnego Zgromadzenia o rozwiązanie Izby.

 

 

NASI CZŁONKOWIE