Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej na stronie wszystkoociasteczkach.pl Zamknij
Dzisiaj jest: 5 lipca 2022
12 czerwca 2013
KIGEiT Zaprasza Członków na Walne Zgromadzenie

Zarząd KIGEiT na podstawie § 18 Statutu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Zgromadzenie odbędzie się w pierwszym terminie dnia 26 czerwca 2013 roku o godz. 11:30 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, ul. Trębacka 4 (sala 205, II p.).

Drugi termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT ustala się w tym samym miejscu, w tym samym dniu ale o godz. 12:00 (zgodnie z § 19 ust 4 Statutu KIGEiT).

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia.

 3. Uchwalenie porządku obrad.

 4. Sprawozdanie Zarządu KIGEiT, sekcji i komitetów KIGEiT.

 5. Sprawozdanie Rady KIGEiT.

 6. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej KIGEiT.

 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KIGEiT.

 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31.12.2012 r.

 9. Plany działalności KIGEiT w latach 2013-15.

 10. Dyskusja.

 11. Wolne wnioski.

 12. Zamknięcie obrad.

Do udziału w ZWZ KIGEiT uprawnieni są przedstawiciele firm członków KIGEiT, którzy mają pełnomocnictwo danej firmy do reprezentowania jej na Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo znajduje się <.>. Po jego wypełnieniu i podpisaniu przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu firmy, należy przesłać je faksem na numer +48 22 8510300 lub na adres poczty elektronicznej: kigeit@kigeit.org.pl do dnia 21 czerwca 2013 roku.

 

NASI CZŁONKOWIE