Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /func.php on line 12
O komitecie

O komitecie

KOMITET WSPIERANIA e-UMIEJĘTNOŚCI

Zważywszy, że:

 1. e-umiejętności stały się integralnym elementem kompetencji zawodowych we wszystkich niemal branżach;

 2. szybki rozwój techniki w branżach związanych z elektroniką, informatyką i telekomunikacją sprawia, że sektor edukacyjny (w szczególności edukacja formalna) nie nadąża z formułowaniem programów nauczania odpowiadającym potrzebom rynku pracy;

 3. utrzymuje się rozbieżność pomiędzy ofertą sektora edukacyjnego a zapotrzebowaniem rynku pracy;

 4. liczba specjalistów posiadających kwalifikacje wymagane przez firmy w branżach związanych z elektroniką, informatyką i telekomunikacją jest niewystarczająca zarówno w Polsce jak i w całej Europie;

 5. brak specjalistów z zakresu IT ogranicza możliwość podniesienia konkurencyjności gospodarki europejskiej, a co za tym idzie szybkość jej wzrostu;

 6. budowa świadomości odbiorców produktów z zakresu technik informacyjno-komunikacyj­nych (TIK) jest istotnym czynnikiem dynamicznego wzrostu tego rynku;

a jednocześnie:

 1. Komisja Europejska silnie wspiera działania mające na celu zapełnienie luki rynkowej spowodowanej niedostatkiem specjalistów z zakresu IT w Europie,

 2. wdrażanie europejskich i krajowych ram kwalifikacji wymaga aktywnego zaangażowania przedstawicieli rynku pracy w tworzenie Krajowego Systemu Kwalifikacji, w szczególności weryfikacji jakości definiowanych w tym Systemie kwalifikacji z zakresu TIK, co ma największe znaczenie małych i średnich firm na rynku nowych technologii,

 3. istnieje pilna potrzeba uświadomienia młodzieży znaczenia e-umiejętności i kwalifikacji z zakresu TIK dla ich późniejszej kariery zawodowej i możliwości znalezienia pracy,

to należy podjąć w Izbie działania na rzecz:

W skład Komitetu wchodzą następujące osoby:

 1. Krzysztof Chełpiński – mis24.pl - Przewodniczący,
 2. Jacek Drabik – Motorola Solutions Polska,
 3. Krzysztof Ducal – Sygnity,
 4. Andrzej Dulka – Alcatel-Lucent Polska,
 5. Józef Gromek – Instytut Tele- i Radiotechniczny,
 6. Wojciech Hałka – Instytut Łączności,
 7. Jolanta Jaworska – IBM Polska,
 8. Andrzej Ruciński – Unizeto,
 9. Rafał Rodziewicz – Technitel Polska,
 10. Bożena Skibicka – MIS S.A.,
 11. Jarosław Tworóg – KIGEiT.