Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /func.php on line 12
MAZOWIECKI KLASTER - Małe Kina Społecznościowe

MAZOWIECKI KLASTER - Małe Kina Społecznościowe

 

 

MAZOWIECKI KLASTER - MAŁE KINA SPOŁECZNOŚCIOWE

 

Mazowiecki Klaster – Małe Kina Społecznościowe jest inicjatywą powołaną przez przedsiębiorców w celu stworzenia innowacyjnego systemu dystrybucji dóbr kultury narodowej dla odbiorców lokalnych w oparciu o nowoczesne systemy teleinformatyczne.

OKRES TRWANIA PROJEKTU 01.02.2012-31.05.2015

 

 

CELE:

Podstawowym wspólnym działaniem Klastra jest realizowane, przez powiązanie kooperacyjne w wyniku realizacji projektu nowych narzędzi do zarządzania Siecią „Kin Za Rogiem” opartej na innowacyjnej technologii cyfrowej dystrybucji kopii filmów, a także udoskonalanie tej usługi i rozszerzanie działalności klastra. Odegranie uzupełniających się wzajemnie ról przez każdego z członków powiązania pozwoli na zaproponowaniu unikalnej usługi, która zapewni szerokiej grupie odbiorców dostęp do alternatywy kulturalnej a przedsiębiorcom da możliwość rozwoju oraz podniesienia konkurencyjności i udoskonalania swoich produktów.

 

USŁUGI:

Usługa polega na dostarczaniu zainteresowanemu przedsiębiorcy:

IDEA:

Ideą projektu Kino za Rogiem jest stworzenie nowej filozofii kina odwołującego się do tęsknoty za kameralną wspólnotą, do pomysłu na kino dla przyjaciół. Naszym zamiarem jest zbudowanie sieci małych kin, tanich w obsłudze i utrzymaniu, ale takich, które zachowują najważniejsze zalety współczesnych kin sieciowych, w szczególności cyfrową jakość obrazu i dźwięku. Kina za Rogiem to przede wszystkim sale multimedialne adaptowane do funkcji małego kina, tworzone w ramach istniejącej infrastruktury publicznej i prywatnej w domach kultury, bibliotekach, szkołach, ośrodkach edukacyjnych i sportowych, remizach strażackich, sanatoriach, klubach czy kawiarniach.
Kino za Rogiem to alternatywna propozycja zaspokajania potrzeb kulturowych.

W dużych aglomeracjach rolą Kina za Rogiem będzie przede wszystkim poszerzenie możliwości kontaktu ze sztuką filmową poprzez udostępnianie filmów rzadko lub nigdy nie trafiających do multipleksów. W małych miasteczkach i wsiach chcielibyśmy przywrócić modę na oglądanie filmów w kinie. Alternatywa polega również na tym, że nie tylko animator kina, ale także widz ma wpływ na dobór repertuaru. W naszym kinie będzie można obejrzeć nie tylko filmy, ale też transmisje na żywo wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz własne prezentacje multimedialne.

 

PORTAL PROJEKTU:

www.kinozarogiem.pl

 

FINANSOWANIE:

Mazowiecki Klaster - Małe Kina Społecznościowe jest projektem współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”. Działanie 1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 8 740 469,63 PLN

CAŁKOWITE WYDATKI KWALIFIKOWANE PROJEKTU: 7 111 441,25 PLN

WKŁAD WŁASNY W WYSOKOŚCI: 2 936 822,43 PLN 

W TYM WYDATKI KWALIFIKOWANE: 1 307 794,05 PLN

 

 

KOORDYNATOR:

Koordynatorem projektu jest Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

 

CZŁONKOWIE:

 

SIEDZIBA KLASTRA:

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

ul. Stępińska 22/30

00-739 Warszawa

Tel.:   +48 22 8406522

kigeit@kigeit.org.pl