Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /func.php on line 12
Sekcje

Sekcje

Czym są sekcje? 
Sekcje to grupy, składające się przedstawicieli firm członkowskich KIGEiT — wywodzących się z pewnego, określonego podsektora branżowego (operatorzy telekomunikacyjni, nadawcy radiowi, firmy zajmujące się identyfikacją elektroniczną, producenci osprzętu elektroinstalacyjnego, producenci fiskalnych urządzeń rejestrujących, producenci sprzętu dla telewizji i radiofonii cyfrowej, producenci zawartości audiowizualnej, producenci obwodów drukowanych, firmy montażu elektronicznego, itp.). 
Prace prowadzone w poszczególnych sekcjach dotyczą kwestii wspólnych dla danej grupy. Podejmowane są zagadnienia wspólne dla wszystkich członków sekcji stwarzające trudności lub istotne z punktu widzenia bieżącej działalności. 
Sekcje tworzą wyłącznie członkowie KIGEiT. W celu stworzenia sekcji branżowej wymagana jest inicjatywa co najmniej 10 członków Izby wyrażających wolę jej założenia. Procedurę powoływania sekcji opisuje § 12 Statutu Izby. Więcej szczegółów dotyczących sekcji można uzyskać zaglądając na strony poszczególnych sekcji: SOT, SIS-SG,  SDFUR, SOWI, SENA, SEiP, SEA.

Dlaczego istnieją sekcje?

Firmy, które na co dzień ze sobą konkurują, dostrzegają konieczność współpracy przy rozwiązywaniu wspólnych problemów. Na podstawie dotychczasowej działalności można bez wahania stwierdzić, iż sekcje są doskonałym, kompetentnym i sprawnie działającym forum konsultacji i wymiany doświadczeń w gronie specjalistów ściśle określonej branży. W grupie także łatwiej o nowe pomysły i dopracowane rozwiązania. 
Sekcje są więc neutralną platformą współpracy i wymiany informacji, zapewnioną i obsługiwaną przez KIGEiT. Sekcje przygotowują opinie i stanowiska jako ciało doradcze dla Zarządu Izby oraz wypowiadają się na zewnątrz w sprawach istotnych dla danego sektora.