Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /func.php on line 12
Sekcja Operatorów Kablowych

Sekcja Operatorów Kablowych

Sekcja Operatorów Kablowych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SOK), powstała 7 kwietnia2008 roku. Sekcję założyło 11 firm – członków KIGEiT.

Członkami sekcji byli operatorzy telekomunikacyjni dostarczający abonentom sygnał telewizyjny.

 

Do podstawowych zadań SOK KIGEiT należało:

Wspieranie inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do wprowadzania bezpiecznych i korzystnych dla członków Sekcji regulacji prawnych, w szczególności w zakresie prawa telekomunikacyjnego i medialnego, a także podatkowego.

Wspieranie działań na rzecz optymalizacji opłat związanych z ochroną praw autorskich i pokrewnych.

Reprezentowanie i ochrona interesów członków sekcji względem osób trzecich, w tym w szczególności wobec organów ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej jak i branżowych organizacji międzynarodowych, a także Unii Europejskiej.

Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.

 

Główne zagadnienia, którymi zajmowała się SOK KIGEiT to:

poprawa relacji operatorów TVK z nadawcami programów RTV i operatorami telewizyjnych platform cyfrowych,

uporządkowanie stosunków z OZZ,

działania na rzecz nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Do głównych problemów z jakimi spotykają się firmy z tej branży zaliczono:

niejasne zasady rozliczeń z OZZ i SFP,

nowe pola eksploatacji utworów w dobie konwergencji,

prawo autorskie nieprzystające do aktualnej rzeczywistości.

 

Sekcja tworzyły zespoły i grupy problemowe do rozwiązywania konkretnych zagadnień, które zarząd sekcji uznał za ważne dla swoich członków. Sekcja przygotowywała stanowiska dla zarządu KIGEiT.

Regulamin SOK KIGEiT (62 kB)