Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /func.php on line 12
O Komitecie

O Komitecie

Dlaczego taki komitet powstał?
W ostatnim okresie media zalewane są opisami różnego typu zachowań Przedsiębiorców, które w rażący sposób naruszają prawa konsumenckie, pracownicze czy nawet relacje między partnerami. Kto z nas nie słyszał o aferze AmberGold, kto nie doświadczył problemów z bieżącymi rozliczeniami (nieterminowymi płatnościami) czy nie słyszał o nadużyciach pracodawców w stosunkach z pracownikami. Oczywiście możemy powiedzieć, że wymienione działania powinny być ścigane przez specjalnie do tego powołane Organy Państwa, jednak oparcie się tylko na takich instytucjach jak PIP, UOKIK, Prokuratura, CBA itp. może okazać się niewystarczające. Co również istotne obecna narracja dotyczącą patologicznych poniekąd działań niektórych przedsiębiorców w negatywny sposób odbija się na społecznym odbiorze wszystkich przedsiębiorców (także być uczciwych).
Rozwiązaniem jest wdrożenie i propagowanie różnego typu norm zarówno regulacyjnych, jak i społeczno-kulturowych. W ostatnich latach coraz bardziej widoczne są tendencje do rozpowszechniania norm rzetelności i sumienności zawodowej. Powszechne wprowadza się zasady odpowiedzialnego biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), pozwalające na prowadzenie działań przynoszących maksymalne zyski przy jednoczesnym respektowaniu interesów społecznych. W dużych przedsiębiorstwach tworzone są tzw. kodeksy etyczne, w których ustala się standardy postępowania w biznesie. Normy te w dużej mierze zależą od uwarunkowań społecznych i kultury danego społeczeństwa.
Jednak działania prowadzone indywidualnie przez pojedynczych przedsiębiorców, czy nawet Kodeksy Dobrych Praktyk akceptowane przez małe grupy przedsiębiorców nie wprowadzą żadnej większej zmiany jakościowej na rynku. Dlatego należy podjąć szersze działania o większym zasięgu. KIGEIT zrzeszający obecnie ponad 190 członków z różnych rynków jest idealnym miejscem na powołanie ponad branżowego ciała (Komitetu), który wypracuje i rozpropaguje standardy etyczne jako samoregulację rynkową.

Dlatego Komitet Etyki w Biznesie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji powstał jako zrzeszenie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w duchu praworządności, odpowiedzialności społecznej i przestrzeganiu norm kulturowo-etycznych.

Głównymi kierunkami działań Komitetu Etyki w Biznesie (KEB) będzie propagowanie świadomości podmiotów działających na polskim rynku w kierunkach takich jak:

  1. odpowiedzialność, która oznacza, że firma jest gotowa wziąć na siebie odpowiedzialność za wpływ, jaki wywiera na otoczenie oraz gotowość do zmian oraz do wycofania się z błędnych decyzji oraz wzięcie odpowiedzialności za powstałą szkodę,
  2. przejrzystość, czyli udostępnianie informacji o decyzjach oraz  działaniach związanych z tymi aspektami funkcjonowania firmy, które mają związek ze społeczeństwem,
  3. etyczne zachowanie, gdy wszelkie decyzje są podejmowane i wykonywane w sposób uczciwy, rzetelny, wiarygodny oraz bez przyjmowania i wręczania nielegalnych korzyści. Etyczne postępowanie to także osobiste wartości i poczucie odpowiedzialności właściciela firmy, gotowość do traktowania innych osób jak równych sobie, uczciwość i zaangażowanie,
  4. aktywna obecność w środowisku, czyli świadomość, ze firma nie działa w oderwaniu od otoczenia. Ważne jest współdziałanie  i aktywność lokalna.

Do zadań Komitetu należą w szczególności:

  Szczególowe informacje na temat KEB można znaleźć w Regulaminie KEB (52 kB).