Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /func.php on line 12
Prezes KIGEiT wziął udział w Forum Menadżerów Roku

Prezes KIGEiT wziął udział w Forum Menadżerów Roku

Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji - Stefan Kamiński wziął udział w 5. Forum Menadżerów Elektrotechniki, które odbyło się dnia 7 listopada 2017 roku. Podczas prezentacji nt. JAKOŚĆ APARATURY ELEKTROTECHNICZNEJ przedstawił główne zjawiska napotykane w branży:

Zastosowanie produktów nienormatywnych niesie za sobą zagrożenie dla zdrowia i mienia użytkowników – stwierdził Stefan Kamiński
W celu poprawy jakości aparatury elektrotechnicznej, SPAE KIGEiT przystąpiła do europejskiej inicjatywy MSSI ELECTRICAL*.  W ramach inicjatywy , Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej w Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SPAE KIGEiT) przy współpracy z niezależnym, akredytowanym laboratorium Biura Badawczego ds. Jakości (BBJ) zleciła przebadanie dwóch typów produktów. Pierwsze badanie dotyczyło 23 próbek wyłączników nadprądowych różnych producentów obecnych na rynku polskim. Badanie miało na celu sprawdzenie produktów pod kątem ich zgodności z deklarowanymi przez producentów parametrami technicznymi. Wyniki badań wykazały, że 10 spośród badanych wyłączników nadprądowych (ponad 40%) nie spełnia wymagań normy PN-EN 60898-1. Szczegóły <tutaj>
Kolejne badanie tym razem wyłączników różnicowo-prądowych dało jeszcze gorsze rezultaty: na próbkę składającą się ponownie z 23 wyłączników różnych producentów, aż 13 (ponad 56%) nie przeszło badań z wynikiem pozytywnym (wg normy PN-EN 61008-1 2013). Szczegóły <tutaj>
SPAE KIGEiT przekazuje wyniki badań Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).*MSSI – powstała w 2012 i zrzesza europejskich wytwórców produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia, organizacje branżowe oraz akredytowane organy oceny zgodności.