Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /func.php on line 12
Zgromadzenie Członków SIS-SG

Zgromadzenie Członków SIS-SG

21 kwietnia 2017 r. w siedzibie firmy Atende Software sp. z o.o. w Warszawie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Zgromadzenie Członków SIS-SG KIGEiT będące dziesiątym spotkaniem członków sekcji.

Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem zarządu za okres upływającej kadencji. Następnie udzieliło skwitowania ustępującemu zarządowi i dokonało wyboru nowego zarządu w kadencji 2017-20. Zarząd zebrał się bezpośrednio po zakończeniu ZC i wybrał prezydium w następującym składzie:

Ponadto ZC podjęło uchwały o: zmianie regulaminu, planie działań na najbliższe 12 miesięcy i budżecie funduszu celowego sekcji.