Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /func.php on line 12
Stanowisko SENA rozporządzenia MIiB w sprawie maksymalnej luminancji informacji wizualnej umieszczonej na reklamie emitującej światło

Stanowisko SENA rozporządzenia MIiB w sprawie maksymalnej luminancji informacji wizualnej umieszczonej na reklamie emitującej światło

Sekcja Elektronicznych Nośników Audiowizualnych (SENA) Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) przesłała do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia MIiB w sprawie maksymalnej luminancji informacji wizualnej umieszczonej na reklamie emitującej światło.
Od początku funkcjonowania SENA KIGEiT angażowała się w przygotowanie rozwiązań regulujących poziomy luminancji reklam emitujących światło, zauważając wpływ takich reklam na bezpieczeństwo ruchu drogowego. SENA KIGEiT brała udział w konsultacjach społecznych dotyczących ustawy krajobrazowej. W toku prac zgłaszała propozycje konkretnych rozwiązań dotyczących reklam emitujących światło, które miały na celu unormowanie tego segmentu rynku. Tematyka związana z przedmiotowym rozporządzeniem jest przez SENA dogłębnie rozpoznana a prezentowane poniżej propozycje są oparte zarówno na analizie badań, rozwiązań prawnych w innych krajach, jak i na doświadczeniu i praktyce rynkowej naszych członków i godzą potrzeby ustawodawcy oraz przedsiębiorców.

W stanowisku prezentowane są SENA propozycje w zakresie:
1. Sposobu regulowania jasności reklam
2. Wartości poziomów luminancji
Stanowisko SENA KIGEiT <tutaj>