Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej na stronie wszystkoociasteczkach.pl Zamknij
Jesteś tutaj: Strona główna »O nas »Cele
Dzisiaj jest: 8 grudnia 2022

CELE IZBY: 

 • reprezentowanie i ochrona interesów członków Izby w zakresie ich działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych, samorządowych oraz innych organizacji;
 • inspirowanie tworzenia lub nowelizacji przepisów, prezentowanie opinii w zakresie polityki gospodarczej Państwa i w toku procesu legislacyjnego, w szczególności dotyczących sektorów wyszczególnionych w § 6 ust. 1 pkt 1 Statutu, służących poprawie ich konkurencyjności a także wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby w tym zakresie;
 • wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz uczestniczenie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu aktów prawnych w tym zakresie;
 • dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej;
 • prezentowanie stanowisk dotyczących sektorów wyszczególnionych w § 6 ust. 1 pkt 1 Statutu, wspierających rozwój konkurencji i konkurencyjnej gospodarki oraz przedstawianie wpływu planowanych rozstrzygnięć organom administracji publicznej, w tym inicjowanie oraz przystępowanie postępowań administracyjnych i sądowych dotyczących m.in. naruszania zasad konkurencji i praw konsumenta;
 • gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarzych w kraju i za granicą oraz współpracy kooperacyjnej, zaopatrzeniowej i organizacyjno-finansowej;
 • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym;
 • przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji, nierzetelności kupieckiej oraz nieuczciwej reklamie, a w szczególności: stosowaniu cen dumpingowych, unikaniu odpowiedzialności producenta (importera), sprzedawcy za właściwą jakość produktów, w tym brakowi właściwych atestów i świadectw, unikaniu odpowiedzialności producenta (importera), sprzedawcy za niewłaściwą obsługę serwisową i gwarancyjną klienta, a także uchylanie się od takiej obsługi po upływie gwarancji, wprowadzaniu na rynek wyrobów z naruszeniem prawa własności przemysłowej.
 • ochrona interesów konsumentów przez kształtowanie popytu na wyroby i usługi spełniające poniższe warunki: oryginalny produkt, sprawdzona, wysoka jakość, świadectwo dopuszczenia do obrotu, zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
 • tworzenie prawidłowych, zgodnych z interesami konsumenta, zasad współpracy po¬między produ-centami i dystrybutorami produktów a firmami świadczącymi usługi w zakresie sektorów wyszczególnionych w § 6 ust. 1 pkt 1 Statutu;
 • popieranie, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, rozwoju kształcenia zawodowego, związanego z sektorami wyszczególnionymi w § 6 ust. 1 pkt 1 Statutu;
 • prowadzenie działalności naukowej, badawczo-rozwojowej i oświatowej w zakresie zadań Izby określonych powyżej, a także wspieranie inicjatyw służących rozwojowi sektorów wyszczególnionych w § 6 ust. 1 pkt 1 Statutu;
 • opracowywanie opinii i ekspertyz.

 

NASI CZŁONKOWIE